The Sedimentological Society of Japan
日本堆積学会

更新情報
2023/09/25: ・トップページ更新.・メルマガ1124号~1130号追加. ・日本堆積学会堆積学スクール2023 第1報掲載.
2023/08/10: ・メルマガ1111号~1123号追加.
2023/06/06: ・メルマガ1091号~1110号追加.・堆積学研究の最新号・目次更新
2023/03/11: ・室戸ユネスコ世界ジオパーク2023年度学術研究助成のご案内掲載.
2023/02/20: ・メルマガ1086号~1090号追加.
2023/02/08: ・トップページに2023年新潟大会専用サイト(外部)公開.・メルマガ1081号~1085号追加.
2023/01/31: ・論文賞候補論文募集受付期限延長のお知らせ掲載.・メルマガ1068号~1080号追加.
2023/01/10: ・会長から新年のご挨拶掲載.・役員および事務局(2023-2025年度)更新.
2022/12/26: ・論文賞候補論文募集掲載.・メルマガ1060号~1067号追加.
2022/10/27: ・日本堆積学会20周年記念行事特設サイト開設
2022/10/11: ・日本堆積学会2023年新潟大会 第0報掲載.・メルマガ1054号~1059号追加.
2022/10/03: ・2023-2025年度役員選挙公募情報掲載.
2022/09/21: ・トップページ更新.・メルマガ1047号~1053号追加.
2022/09/20: ・Dorrik Stow 博士講演会のご案内掲載.
2022/08/30: ・日本堆積学会功労賞受賞者(学会設立20周年)掲載.
2022/08/02: ・公募情報掲載.・メルマガ1038号~1046号追加.
2022/08/01: ・2023-2025年度役員選挙公募情報掲載.
2022/07/17: ・日本堆積学会堆積学スクール2022 第1報掲載.
2022/06/08: ・日本堆積学会堆積学スクール2022 第0報掲載.・メルマガ1022号~1037号追加.
2022/05/31: ・公募情報掲載.
2022/05/18: ・堆積学研究の最新号・目次更新
2022/04/18: ・公募情報掲載.
2022/04/11: ・メルマガ996号~1021号追加.
2022/03/31: ・日本堆積学会2022年オンライン大会 第2報掲載.
2022/02/07: ・日本堆積学会2022年オンライン大会 第1報掲載.
2022/01/07: ・会長より年頭のご挨拶掲載.・メルマガ987号~995号追加.(株)ガリレオ(学会業務支援)住所移転に伴う修正日本堆積学会2022年オンライン大会 第0報掲載.
2021/12/19 ・日本堆積学会論文賞候補論文募集のお知らせ掲載.
2021/11/17: ・入会案内にシニア会員に関する追記.
2021/11/08: ・役員および事務局(2020-2022年度)更新.
2021/10/21: ・日本堆積学会2021年オンライン大会 第2報掲載.
2021/10/04: ・日本堆積学会2021年オンライン大会 第1報追記.
2021/08/30: ・トップページ更新.・メルマガ983号~986号追加.・日本堆積学会2021年オンライン大会 第1報掲載.
2021/07/30: ・日本堆積学会2021年オンライン大会 第0報掲載.
2021/07/27: ・トップページ更新.・メルマガ983号追加.・堆積学スクール2021 第1報掲載.
2021/07/26: ・トップページ更新.・メルマガ976号~982号追加.
2021/06/21: ・トップページ更新.・メルマガ975号追加.・堆積学スクール2021 第0報更新.
2021/06/01: ・トップページ更新.・メルマガ974号追加.
2021/05/06: ・トップページ更新.・メルマガ971号~973号追加.・公募案内更新.・堆積学研究の最新号・目次更新.
2021/03/25: ・トップページ更新.・メルマガ953号~970号追加.-->・会員ページ更新.
2021/01/25: ・トップページ更新.・メルマガ950号~952号追加.・堆積学研究の最新号・目次更新
2021/01/14: ・トップページ更新.・会長より新年のご挨拶掲載.・メルマガ933号~949号追加.・論文賞候補論文募集掲載.・公募案内更新.
2020/11/10: ・トップページ更新.・日本堆積学会2020年オンライン大会講演要旨掲載.
2020/11/09: ・日本堆積学会2020年オンライン大会 プログラム(修正版)掲載.
2020/10/16: ・トップページ更新.・日本堆積学会2020年オンライン大会第2報更新.・日本堆積学会堆積学スクール2020 第1報掲載.
2020/10/12: ・日本堆積学会2020年オンライン大会第2報掲載.・役員および事務局(2020-2022年度)更新.
2020/09/03: ・トップページ更新.・日本堆積学会2020年オンライン大会第1報更新.・公募案内更新.・メルマガ931号,932号追加.
2020/08/27: ・トップページ更新.・日本堆積学会2020年オンライン大会第1報掲載.
2020/08/21: ・トップページ更新.・メルマガ926号~930号追加.・公募案内更新.・入会案内改定.・日本堆積学会2020年オンライン大会第0報掲載.
2020/06/02: ・トップページ更新.・会則一部改定.
2020/05/26: ・トップページ更新.・堆積学研究の最新号・目次更新
2020/05/25: ・トップページ更新.・メルマガ920号~925号追加.・公募案内更新.・関連トピックス更新.
2020/04/08: ・トップページ更新.・メルマガ910号~919号追加.・公募案内更新.
2020/02/27: ・トップページ更新.・島根大会中止のお知らせ掲載.
2020/02/12: ・トップページ更新.・島根大会における新型コロナウイルス感染症への対策について掲載.
2020/02/12: ・トップページ更新.・日本堆積学会2020年島根大会〆切延長のお知らせ掲載.
2020/02/03: ・トップページ更新.・メルマガ903号~909号追加.・公募案内更新.
2020/01/23: ・日本堆積学会2020年島根大会申し込みフォーム掲載.
2020/01/16: ・新会長からのごあいさつ掲載.・会員ページ論文賞候補論文応募期限延長に関する情報掲載.・メルマガ899号~902号追加.
2020/01/06: ・役員および事務局(2020-2022年度)更新.
2019/12/25: ・日本堆積学会2020年島根大会第1報掲載.
2019/12/09: ・トップページ更新.・会員ページ日本堆積学会論文賞候補論文募集に関する情報掲載.・メルマガ896号~898号追加.
2019/11/21: ・入会案内(会費振込先等)再修正.
2019/11/18: ・入会案内(会費振込先等)修正.
2019/10/31: ・トップページ更新.・日本堆積学会2020年島根大会第0報掲載.・メルマガ893号~895号追加.
2019/10/12: ・トップページ更新.・メルマガ885号~892号追加.・日本堆積学会堆積学フィールドセミナー2019 第1報掲載.・関連トピックス更新.・関連学会カレンダー更新.
2019/10/02: ・トップページ更新.・2020-2022年度2020~2022年度(3年任期)選挙公報追加.
2019/08/01: ・トップページ更新.・2020-2022年度日本堆積学会役員選挙,候補者の推薦について追加.
2019/07/29: ・トップページ更新.・メルマガ876号~884号追加.
2019/05/21: ・トップページ更新.・メルマガ867号~875号追加.
2019/05/14: ・トップページ更新.
2019/04/04: ・トップページ更新.・メルマガ856号~866号追加.・日本堆積学会2019年大阪大会第2報掲載.・関連トピックス更新.
2019/02/18: ・トップページ更新.・メルマガ852号~855号追加.・公募案内更新.
2019/01/30: ・メルマガ850号追加.・メルマガ851号追加.・日本堆積学会2019年大阪大会第1報掲載.
2019/01/21: ・トップページ更新.・会員ページ更新.・メルマガ845号~849号追加.・公募案内更新.・関連学会カレンダー更新.・関連トピックス更新.
2019/01/09: ・トップページ更新.・会長からの年頭のご挨拶掲載
2018/12/18: ・トップページ更新.・メルマガ844号追加.・会員ページの2019年日本堆積学会論文賞に関する情報更新.・堆積学研究の最新号・目次更新
2018/12/11: ・トップページ更新.・メルマガ838号~843号追加.・日本堆積学会2019年大阪大会第0報掲載.・関連学会カレンダー更新.・関連トピックス更新.
2018/11/09: ・トップページ更新.・産官学連携推進委員会からのご報告追加.
2018/11/01: ・トップページ更新.・メルマガ836号追加.・メルマガ837号追加
2018/10/18: ・トップページ更新.・公募案内更新.
2018/10/03: ・トップページ更新.・メルマガ787号~835号追加.
2018/09/08: ・トップページ更新.・堆積学スクール2018第1報公開.
2018/04/27: ・トップページ更新.・関連トピックス更新.
2018/01/11: ・トップページ更新.・メルマガ781号~786号追加.・関連学会カレンダー更新.
2018/01/11: ・トップページ更新.・メルマガ776号~780号追加.・関連トピックス更新.・関連学会カレンダー更新.
2017/12/26: ・トップページ更新.・メルマガ774号追加.・メルマガ775号追加.
2017/12/21: ・トップページ更新.・日本堆積学会2018年秋田大会第1報公開.・メルマガ771号追加.・メルマガ772号追加.・メルマガ773号追加.・関連学会カレンダー更新.
2017/12/13: ・トップページ更新.・関連トピックス更新.
2017/12/01: ・トップページ更新.
2017/11/28: ・トップページ更新.・メルマガ764号~770号追加.・日本堆積学会2018年秋田大会第0報更新.・関連トピックス更新.
2017/10/03: ・トップページの写真変更.
2017/09/29: ・トップページ更新.・メルマガ760号追加.・メルマガ761号追加.・メルマガ762号追加.・メルマガ763号追加.・堆積学スクール2017(喜界島)申込〆切延長&学生参加費値下げ.
2017/09/25: ・トップページ更新.・メルマガ759号追加.・公募案内更新.・関連学会カレンダー更新.・関連トピックス更新.
2017/09/22: ・トップページ更新.
2017/09/11: ・トップページ更新.・メルマガ740号~758号追加.
2017/06/09: ・トップページ更新.・公募案内更新.・関連トピックス更新.・メルマガ740号追加.・メルマガ741号追加.・メルマガ742号追加.
2017/05/22: ・トップページ更新.・公募案内更新.・関連トピックス更新.・メルマガ735号追加.・メルマガ736号追加.・メルマガ737号追加.・メルマガ738号追加.・メルマガ739号追加.
2017/04/10: ・トップページ更新.・公募案内更新.・関連トピックス更新.・メルマガ731号追加.・メルマガ732号追加.・メルマガ733号追加.・メルマガ734号追加.
2017/04/07: ・トップページ更新.・公募案内更新.・関連トピックス更新.
2017/03/31: ・トップページ更新.・メルマガ730号追加.
2017/03/27: ・顕彰規定を一部改訂.
2017/03/26: ・トップページ更新.・日本堆積学会2017年松本大会巡検参加費一部変更のお知らせ.
2017/03/22: ・トップページ更新.・日本堆積学会2017年松本大会要旨公開.・公募案内更新.・関連トピックス更新.・メルマガ725号追加.・メルマガ726号追加.・メルマガ727号追加.・メルマガ728号追加.・メルマガ729号追加.
2017/03/14: ・トップページ更新.・日本堆積学会2017年松本大会第2報公開.・メルマガ723号追加.・メルマガ724号追加.・関連トピックス更新.・関連学会カレンダー更新.
2017/03/02: ・トップページ新着情報更新.・関連トピックス更新.
2017/02/24: ・トップページ更新.・日本堆積学会2017年松本大会第1報更新.・メルマガ718号追加.・メルマガ719号追加.・メルマガ720号追加.・メルマガ721号追加.・メルマガ722号追加.
2017/02/15: ・トップページ新着情報更新.・関連学会カレンダー更新.・関連トピックス更新.
2017/02/13: ・トップページ更新.・日本堆積学会2017年松本大会第1報更新.・メルマガ716号追加.・メルマガ717号追加.
2017/02/10: ・トップページ更新.・関連学会更新.・関連トピックス更新.
2017/02/01: ・堆積学研究の投稿先修正.・関連トピックス更新.・メルマガ714号追加.・役員及び事務局(2017-2019)英語版更新.・堆積学研究英語版目次更新.
2017/01/24: ・メルマガ712号追加.・メルマガ713号追加.
2017/01/18: ・トップページ新着情報更新.・日本堆積学会2017年松本大会第1報掲載.・会員ページの2017年度日本堆積学会論文賞に関する情報更新.
2017/01/17: ・メルマガ710号追加. ・メルマガ711号追加.
2017/01/10: ・新会長からのごあいさつ掲載.・メルマガ709号追加. ・学会会則追記.・役員および事務局(2017-2019年度)更新.
2017/01/04: ・メルマガ707号追加. ・メルマガ708号追加.
2016/12/07: ・学会の歴史更新.
2016/11/30: ・メルマガ705号追加.・メルマガ706号追加.
2016/11/25: ・メルマガ704号追加.
2016/11/18: ・メルマガ702号追加.・メルマガ703号追加.・関連学会更新.・関連トピックス更新.
2016/11/17: ・トップページ新着情報更新.・トップページの写真変更.・集会案内更新.・メルマガ701号追加.・関連トピックス更新.
2016/11/14: ・トップページ新着情報更新.・会員ページの2017年度日本堆積学会論文賞に関する情報更新.・メルマガ700号追加.・集会情報更新.・関連トピックス更新.
2016/10/05: ・トップページ新着情報更新.・2017-2019年度日本堆積学会役員選挙公示更新.・メルマガ699号追加.
2016/09/24: ・メルマガ697号追加.・メルマガ698号追加.・トップページ新着情報更新.・関連トピックス更新.・集会情報更新.
2016/09/01: ・トップページ新着情報更新.・2017-2019年度日本堆積学会役員選挙公示掲載.・メルマガ695号追加.・メルマガ696号追加.
2016/08/22: ・トップページ新着情報更新.・関連トピックス更新.
2016/08/01: ・トップページ新着情報更新.・集会情報更新. ・メルマガ694号追加.
2016/07/28: ・トップページ新着情報更新.・集会情報更新. ・メルマガ691号追加. ・メルマガ692号追加. ・メルマガ693号追加.
2016/07/15: ・トップページ新着情報更新.・堆積学コンソーシアムQ&A集掲載.
2016/07/14: ・メルマガ690号追加.
2016/07/11: ・メルマガ686号追加.・メルマガ687号追加.・メルマガ688号追加.・メルマガ689号追加.・関連学会更新.
2016/07/05: ・トップページ新着情報更新.・関連学会更新.・関連トピックス更新.・メルマガ683号追加.・メルマガ684号追加.・メルマガ685号追加.
2016/06/03: ・メルマガ681号追加.・メルマガ682号追加.
2016/05/12: ・メルマガ680号追加.
2016/05/09: ・トップページ新着情報更新.・メルマガ678号追加.・メルマガ679号追加.・関連トピックス更新.
2016/04/13: ・トップページ新着情報更新.・日本堆積学会の役員および事務局(2014-2016年度)一部更新.・メルマガ677号追加.・関連トピックス更新.
2016/04/04: ・トップページ新着情報更新.・メルマガ676号追加.・公募案内更新.・関連トピックス更新.
2016/03/29: ・トップページ新着情報更新.・メルマガ674号追加. ・メルマガ675号追加.
2016/03/08: ・トップページ新着情報更新.・関連トピックス更新.・集会情報更新.
2016/03/06: ・日本堆積学会基金情報更新.
2016/03/03: ・メルマガ673号追加.
2016/03/01: ・日本堆積学会2016年福岡大会第3報公開.・メルマガ672号追加.
2016/02/24: ・メルマガ671号追加.
2016/02/17: ・日本堆積学会2016年福岡大会第2報公開.・メルマガ670号追加.
2016/02/15: ・トップページ新着情報更新.・メルマガ669号追加.・日本堆積学会2016年福岡大会第1報情報更新.・関連トピックス更新.
2016/02/08: ・メルマガ668号追加.
2016/02/05: ・トップページ新着情報更新.・日本堆積学会2016年福岡大会第1報情報更新.・メルマガ666号追加.・メルマガ667号追加.・公募案内更新.・関連トピックス更新.
2016/02/03: ・トップページ新着情報更新.・メルマガ664号追加.・メルマガ665号追加.・関連トピックス更新.・関連学会更新.
2016/02/01: ・メルマガ662号追加.・メルマガ663号追加.
2016/01/15: ・メルマガ661号追加.
2016/01/14: ・日本堆積学会2016年福岡大会第1報各種申込みフォーム公開.・メルマガ658号追加.・メルマガ659号追加.・メルマガ660号追加.
2016/01/08: ・トップページ新着情報更新,オンライン名簿へのリンク掲載.・公募案内更新.・メルマガ655号追加.・メルマガ656号追加.・メルマガ657号追加.
2016/01/06: ・トップページ新着情報更新.・トップページ写真更新.・メルマガ652号追加.・メルマガ653号追加.・メルマガ654号追加.・公募案内更新.・会員ページの論文賞応募期限延長.
2015/12/25: ・トップページ新着情報更新.・日本堆積学会2016年福岡大会第1報掲載.
2015/12/23: ・トップページ新着情報更新.
2015/12/10: ・メルマガ651号追加.・関連トピックス更新.
2015/12/08: ・メルマガ650号追加.・公募案内更新.・関連トピックス更新.
2015/12/04: ・会員ページの2016年度日本堆積学会論文賞に関する情報更新.・メルマガ649号追加.
2015/12/03: ・メルマガ648号追加.・トップページ会員登録情報変更(SOLTI)へのバナー追加.・関連組織へのリンク修正・更新.
2015/12/02: ・会員ページに2016年度日本堆積学会論文賞応募書類を追加.
2015/11/24: ・メルマガ646号追加.・メルマガ647号追加.・公募案内更新.
2015/11/19: ・トップページオンライン名簿へのリンク,賛助会員のバナー追加.
2015/11/04: ・メルマガ645号追加.・集会案内更新.
2015/11/02: ・メルマガ643号追加.・メルマガ644号追加.・関連トピックス更新.
2015/10/13: ・メルマガ641号追加.・メルマガ642号追加.・集会案内更新.・関連トピックス更新.
2015/09/09: ・メルマガ636号追加.・メルマガ637号追加.・メルマガ638号追加.・メルマガ639号追加.・メルマガ640号追加.・集会案内更新.・公募案内更新
2015/08/24: ・メルマガ635号追加.・関連トピックス更新.
2015/08/01: ・メルマガ633号追加.・メルマガ634号追加.・公募案内更新
2015/07/16: ・メルマガ631号追加.・メルマガ632号追加.
2015/07/06: ・メルマガ630号追加.
2015/07/01: ・関連トピックス更新.
2015/06/29: ・メルマガ628号追加.・メルマガ629号追加.
2015/06/09: ・メルマガ626号追加.・メルマガ627号追加.
2015/05/15: ・メルマガ625号追加.
2015/05/11: ・メルマガ624号追加.・関連学会更新.・関連トピックス更新.
2015/05/06: ・トップページ新着情報更新.・メルマガ621号追加.・メルマガ622号追加.・メルマガ623号追加.・公募案内更新.・関連学会更新.・関連トピックス更新.
2015/04/28: ・トップページの写真変更.
2015/04/27: ・集会案内更新.
2015/04/22: ・2015年日本堆積学会つくば大会追記.・メルマガ618号追加.・メルマガ619号追加.・メルマガ620号追加.
2015/04/21: ・2015年日本堆積学会つくば大会第3報掲載.追加.・関連学会カレンダー更新.・関連トピックス更新.
2015/04/15: ・公募案内更新.・メルマガ617号追加.
2015/04/13: ・2015年日本堆積学会つくば大会第2報掲載.・メルマガ615号追加.・メルマガ616号追加.
2015/03/17: ・FAQ新設.・メルマガ614号追加.・2015年日本堆積学会つくば大会追記.
2015/03/10: ・メルマガ613号追加.・2015年日本堆積学会つくば大会追記.
2015/03/09: ・メルマガ612号追加.
2015/03/05: ・2015年日本堆積学会つくば大会ポスター掲載.
2015/03/02: ・メルマガ611号追加.
2015/02/24: ・メルマガ610号追加.・2015年日本堆積学会つくば大会追記.
2015/02/19: ・関連学会カレンダー更新.・関連トピックス更新.・トップページ新着情報更新.・メルマガ609号追加.
2015/02/16: ・関連学会カレンダー更新.・関連トピックス更新.・トップページ新着情報更新.・メルマガ608号追加.
2015/02/04: ・メルマガ606号追加.・メルマガ607号追加.
2015/02/03: ・トップページ新着情報更新.・2015年日本堆積学会つくば大会更新.
2015/02/02: ・トップページ新着情報更新.・集会案内更新.
2015/01/30: ・メルマガ604号追加.・メルマガ605号追加.
2015/01/19: ・メルマガ603号追加.
2015/01/14: ・メルマガ600号追加.・メルマガ601号追加.・メルマガ602号追加.
2015/01/05: ・メルマガ598号追加.・メルマガ599号追加.
2014/12/22: ・関連学会カレンダー更新.・トップページ新着情報更新.
2014/12/19: ・メルマガ597号追加.・会員ページ更新.
2014/12/15: ・メルマガ595号追加.・メルマガ596号追加.・公募案内更新.・関連トピックス更新.
2014/12/01: ・メルマガ594号追加
2014/11/25: ・トップページ新着情報更新.・メルマガ592号追加.・メルマガ593号追加.・公募案内更新.・関連学会更新.・関連トピックス更新.
2014/11/14: ・関連トピックス更新.・トップページ新着情報更新.
2014/11/07: ・メルマガ591号追加.
2014/10/24: ・メルマガ589号追加.・メルマガ590号追加.・集会案内更新.
2014/10/20: ・メルマガ588号追加.
2014/10/10: ・メルマガ585号追加.・メルマガ586号追加.・メルマガ587号追加.
2014/10/03: ・メルマガ583号追加.・メルマガ584号追加.・集会案内更新.・関連トピックス更新.
2014/10/01: ・メルマガ582号追加.・公募案内更新.・関連学会更新.
2014/09/29: ・メルマガ581号追加.
2014/09/11: ・メルマガ580号追加.・集会案内更新.
2014/09/03: ・関連トピックスページ新設.・堆積学研究最新号更新.
2014/08/28: ・メルマガ579号追加.・公募案内更新.
2014/08/25: ・トップページ新着情報更新.・メルマガ578号追加.
2014/08/19: ・メルマガ575号追加.・メルマガ576号追加.・メルマガ577号追加.・トップページ新着情報更新.
2014/08/12: ・メルマガ572号追加.・メルマガ573号追加.・メルマガ574号追加.・トップページ新着情報更新.・公募案内更新.
2014/08/05: ・メルマガ571号追加.
2014/08/04: ・メルマガ569号追加.・メルマガ570号追加.・トップページ新着情報更新.
2014/07/15: ・メルマガ567号追加.・メルマガ568号追加.
2014/07/02: ・メルマガ566号追加.・トップページ新着情報更新.・会員ページ更新.
2014/06/21: ・メルマガ565号追加.・トップページ新着情報更新.・入会案内ページ更新.
2014/06/18: ・トップページ新着情報更新.
2014/06/09: ・トップページ新着情報更新.
2014/06/03: ・メルマガ564号追加.・会員ページ更新.・トップページ新着情報更新.
2014/05/30: ・メルマガ563号追加.
2014/05/28: ・メルマガ562号追加.
2014/05/26: ・トップページ新着情報更新.・会員ページ更新.
2014/05/19: ・メルマガ561号追加.・トップページ新着情報更新.・役員および事務局メンバー修正更新.
2014/05/13: ・出版物更新(バックナンバー販売ページの削除).
2014/05/12: ・トップページ新着情報更新.
2014/05/07: ・メルマガ556号メルマガ557号メルマガ558号メルマガ559号メルマガ560号追加.
2014/05/02: ・メルマガ555号追加.
2014/04/25: ・メルマガ554号追加.
2014/04/10: ・メルマガ553号追加.トップページ新着情報更新.集会情報更新.
2014/03/31: ・メルマガ552号追加.
2014/03/29: ・会員ページにISC2014 (Geneva)における若手研究者支援についての情報追加,日本堆積学会基金に関する情報修正.
2014/03/24: ・メルマガ551号追加.
2014/03/11: ・メルマガ550号追加.・入会案内に追記修正.
2014/03/10: ・2014年山口大会-第2報-に講演要旨(PDF)の公開開始.
2014/03/07: ・メルマガ549号追加(3/7 13:40;内容の一部記載訂正).
2014/03/06: ・メルマガ548号追加.
2014/03/05: ・2014年山口大会-第2報-追加.
2014/03/04: ・メルマガ546号追加.・メルマガ547号追加.
2014/02/28: ・役員および事務局(2014-2016年度)英語版更新.・日本堆積学会 学会誌「堆積学研究」最新号更新.
2014/02/27: ・トップページメルマガ部分の仕様変更.・日本堆積学会 学会誌「堆積学研究」目次堆積学研究69巻1号~72巻2号更新.
2014/02/13: ・メルマガ545号追加.会則追記.
2014/02/06: ・メルマガ544号追加.
2014/02/05: ・メルマガ541号メルマガ542号メルマガ543号追加.・2014年山口大会-第1報-更新.
2014/02/04: ・2014年山口大会-第1報-更新.
2014/01/31: ・メルマガ540号追加.
2014/01/29: ・学会概要役員および事務局(2014-2016年度)入会案内の各ページ更新.・トップページの写真変更.
2014/01/28: ・メルマガ539号追加.
2014/01/27: ・メルマガ529号メルマガ530号メルマガ531号メルマガ532号メルマガ533号メルマガ534号メルマガ535号メルマガ536号メルマガ537号メルマガ538号追加.
2014/01/04: ・メルマガ527号メルマガ528号追加.
2013/12/28: ・メルマガ520号メルマガ521号メルマガ522号メルマガ523号メルマガ524号メルマガ525号メルマガ526号追加.
2013/12/08: ・メルマガ517号メルマガ518号メルマガ519号追加.
2013/11/03: ・メルマガ516号追加.
2013/10/19: ・メルマガ512号メルマガ513号メルマガ514号メルマガ515号追加.
2013/10/16: ・メルマガ505号メルマガ506号メルマガ507号メルマガ508号メルマガ509号メルマガ510号メルマガ511号追加.
2013/09/08: ・メルマガ501号メルマガ502号追加.
2013/07/31: ・メルマガ498号メルマガ499号メルマガ500号追加.
2013/07/17: ・メルマガ496号メルマガ497号追加.
2013/06/26: ・メルマガ493号メルマガ494号追加.
2013/05/29: ・メルマガ490号メルマガ491号メルマガ492号追加.
2013/05/10: ・メルマガ489号追加.
2013/05/01: ・メルマガ487号メルマガ488号追加.
2013/04/10: ・メルマガ484号メルマガ485号メルマガ486号追加.・2013年千葉大会の案内更新
2013/03/30: ・メルマガ482号メルマガ483号追加.・2013年千葉大会の案内更新
2013/03/07: ・メルマガ479号メルマガ480号メルマガ481号追加.
2013/03/04: ・2013年千葉大会ページ更新(ポスターを追加)・メルマガ477号メルマガ478号追加
2013/02/26: ・2013年千葉大会の案内追加
2013/02/26: ・メルマガ473号メルマガ474号メルマガ475号メルマガ476号追加.
2013/02/09: ・メルマガ471号メルマガ472号追加.
2013/01/03: ・メルマガ470号追加.
2012/12/24: ・メルマガ464号メルマガ465号メルマガ466号メルマガ467号メルマガ468号メルマガ469号追加.
2012/11/16: ・メルマガ463号追加.
2012/10/22: ・メルマガ460号メルマガ461号メルマガ462号追加.
2012/09/27: ・メルマガ454号メルマガ455号メルマガ456号メルマガ457号メルマガ458号メルマガ459号追加.
2012/08/04: ・メルマガ453号追加.
2012/07/24: ・メルマガ451号・メルマガ452号追加.
2012/07/17: ・メルマガ450号追加.
2012/06/29: ・メルマガ448号・メルマガ449号追加.
2012/06/22: ・メルマガ447号追加.
2012/06/12: ・メルマガ446号追加.
2012/06/06: ・メルマガ445号追加.
2012/06/05: ・メルマガ444号追加.
2012/05/31: ・メルマガ442号メルマガ443号追加.
2012/05/17: ・メルマガ440号メルマガ441号追加.
2012/05/11: ・メルマガ435号メルマガ436号メルマガ437号メルマガ438号メルマガ439号追加.
2012/04/16: ・メルマガ434号追加.
2012/04/03: ・メルマガ430号メルマガ431号メルマガ432号メルマガ433号追加.
2012/02/28: ・メルマガ424号メルマガ425号メルマガ426号メルマガ427号メルマガ428号メルマガ429号追加.
2012/01/25: ・メルマガ421号メルマガ422号メルマガ423号メルマガ424号追加.
2011/12/08: ・メルマガ417号メルマガ418号メルマガ419号メルマガ420号追加.
2011/11/11: ・メルマガ415号メルマガ416号追加.
2011/10/25: ・メルマガ411号メルマガ412号メルマガ413号メルマガ414号追加.
2011/10/06: ・リングのページを更新
2011/10/05: ・所属の変更に伴い、役員および事務局(2011-2013年度)を更新
2011/09/24: ・メルマガ409号メルマガ410号追加.
2011/09/18: ・メルマガ406号メルマガ407号メルマガ408号追加.
2011/09/10: ・メルマガ404号メルマガ405号追加.
2011/09/05: ・メルマガ403号追加.
2011/09/01: ・メルマガ402号追加.
2011/08/24: ・メルマガ400号メルマガ401号追加.
2011/07/29: ・メルマガ399号追加.
2011/07/19: ・メルマガ398号追加.
2011/07/06: ・メルマガ397号追加.
2011/07/02: ・メルマガ396号追加.
2011/06/27: ・メルマガ395号追加.
2011/06/15: ・メルマガ394号追加.
2011/06/09: ・メルマガ392号メルマガ393号追加.
2011/06/06: ・メルマガ391号追加.
2011/05/27: ・メルマガ390号追加.
2011/05/23: ・メルマガ389号追加.
2011/05/18: ・メルマガ388号追加.
2011/05/07: ・メルマガ387号追加.
2011/05/07: ・メルマガ386号追加.
2011/04/18: ・メルマガ385号総会に関するお知らせ.
2011/04/17: ・メルマガ384号長崎大会に関するお知らせ.
      ・英語版ページ一部変更長崎大会に関するお知らせ.
2011/03/28: ・トップページの更新
2011/03/16: ・メルマガ383号追加
2011/03/14: ・長崎大会延期に関するお知らせ.メルマガ382号追加.
2011/03/06: ・メルマガ381号追加.
2011/03/02: ・2011年長崎大会のページを更新(大会プログラム一部変更).
2011/03/01: ・2011年長崎大会のページを更新(総会委任状フォーマットの追加).
   ・メルマガ379号メルマガ380号追加.
2011/02/26: ・2011年長崎大会のページを更新(大会ポスター,プログラム追加).
2011/02/25: ・メルマガ377号メルマガ378号追加.
2011/02/05: ・メルマガ375号メルマガ376号追加.
2011/01/29: ・メルマガ370号メルマガ371号メルマガ372号メルマガ373号メルマガ374号追加.
    ・日本堆積学会の役員および事務局(2011-2013年度)に論文賞選考委員会を加筆.
2011/01/20: ・メルマガ368号メルマガ369号追加.
      ・2011年長崎大会のページを更新.   
2011/01/19: ・学会概要を更新(役員および事務局変更に伴い).
   ・日本堆積学会の役員および事務局(2011-2013年度)を追加.
2011/01/18: ・メルマガ364号メルマガ365号メルマガ366号メルマガ367号追加.
   ・大会講演要旨書式ページ更新.
   ・メルマガ360~363号の体裁を修正.2011年長崎大会のページをやや修正
2010/12/28: ・メルマガ359号メルマガ360号メルマガ361号メルマガ362号メルマガ363号追加.
    ・公募情報更新.
    ・2011年長崎大会のページを第1報に更新.
2010/12/15: ・メルマガ358号追加.
    ・公募情報更新.
2010/12/05: ・メルマガ355号メルマガ356号追加.
2010/11/26: ・メルマガ354号追加.
    ・会員のページへ日本堆積学会論文賞候補論文募集の情報をアップ.
2010/11/25: ・メルマガ353号追加.
    ・2011年長崎大会のページを第0報としてアップ.
2010/11/18: ・メルマガ352号追加.
2010/11/02: ・メルマガ351号追加.
    ・堆積学研究 vol.69 no.1の目次をアップ(英文目次).
2010/10/22: ・メルマガ346号メルマガ347号メルマガ348号メルマガ349号メルマガ350号追加.
2010/09/25: ・メルマガ343号メルマガ344号メルマガ345号追加.
    ・2011-2013年度日本堆積学会役員選挙公報をアップ.
2010/09/22: ・メルマガ342号追加.
2010/09/10: ・メルマガ340号メルマガ341号追加.
    ・出版物トップページに堆積学研究Vol.62以前はJournal@rchiveで閲覧可能なことを明記した.
2010/09/02: ・メルマガ339号追加.
2010/08/19: ・メルマガ336号メルマガ337号メルマガ338号追加.
    ・公募情報更新.
2010/08/13: ・メルマガ335号追加.
    ・公募情報更新.
2010/08/03: ・メルマガ331号メルマガ332号メルマガ333号メルマガ334号追加.
    ・公募情報更新.
2010/08/01: ・2011-2013年度日本堆積学会役員選挙,候補者の推薦について,をアップ.
    それに伴って,立候補届のMS-Wordファイルをアップ.
    ・会員ページ更新.
2010/07/27: ・メルマガ329号メルマガ330号追加.
    ・公募情報更新.
2010/06/29: ・メルマガ327号メルマガ328号追加.
2010/06/20: ・メルマガ325号メルマガ326号追加.
    ・公募情報更新.
2010/06/17: ・メルマガ324号追加.
2010/06/09: ・メルマガ322号メルマガ323号追加.
    ・堆積学スクールOTB2010をアップした.
2010/5/22: ・メルマガ321号追加.
2010/5/18: ・メルマガ318号メルマガ319号メルマガ320号追加.
    ・公募情報更新.
    ・関連学会カレンダー更新.
2010/05/12: ・メルマガ317号追加.
2010/04/27: ・メルマガ315号追加.
    ・メルマガ316号追加.
    ・公募情報に情報追加.
2010/04/18: ・メルマガ313号追加.
    ・メルマガ314号追加.
    ・ 堆積学研究68巻2号の目次をアップ.堆積学研究68巻2号の目次(英語)をアップ.
2010/03/25: ・メルマガ311号追加.
    ・メルマガ312号追加.
    ・公募情報に情報追加.
2010/03/16: ・メルマガ309号追加.
    ・メルマガ310号追加.
2010/03/05: ・メルマガ307号追加.
    ・メルマガ308号追加.
   ・2010年茨城大会のプログラム(web版)をアップ.
2010/03/03: ・2010年茨城大会のプログラム(PDFファイル)をアップ.
2010/02/11: ・メルマガ305号追加.
    ・メルマガ306号追加.
2010/02/05: ・メルマガ302号追加.
    ・メルマガ303号追加.
    ・メルマガ304号追加.
2010/02/02: ・2010年大会案内に大会ポスターをリンク
    ・「堆積学研究」等の著作権譲渡依頼をアップ.また「堆積学研究」トップページからリンク.
2010/01/22: ・メルマガ301号追加.
    ・公募情報に情報追加.
2010/01/15: ・2010年大会案内(第一報)に総会委任状を追加.
2010/01/14: ・メルマガ298号追加.
    ・メルマガ299号追加.
    ・メルマガ300号追加.
    ・2010年大会案内(第一報)追加.
2010/01/09: ・メルマガ296号追加.
    ・メルマガ297号追加.
    ・ISC2010での学生・若手会員の発表援助についての記述を追加.
2009/12/15: ・メルマガ295号追加.
2009/12/10: ・メルマガ294号追加.
2009/11/19: ・メルマガ293号追加.
    ・役員および事務局紹介ページの役員所属の修正.
2009/11/13: ・メルマガ291号メルマガ292号追加.
2009/11/05: ・メルマガ290号追加.
2009/10/30: ・メルマガ289号追加.
2009/10/28: ・メルマガ288号追加.
2009/10/23: ・メルマガ287号追加.
2009/10/20: ・メルマガ286号追加.
    ・会員ページに2010年論文賞の応募についての簡単な情報を掲載.
2009/10/08: ・メルマガ285号追加.
    ・公募情報更新.
2009/10/01: ・メルマガ284号追加.
2009/09/26: ・メルマガ283号追加.
2009/08/05: ・メルマガ282号追加.
2009/07/24: ・メルマガ280号追加.
    ・メルマガ281号追加.
    ・公募情報更新.
2009/07/15: ・メルマガ278号追加.
    ・メルマガ279号追加.
    ・公募情報更新.
2009/07/10: ・メルマガ277号追加.
2009/07/07: ・メルマガ276号追加.
    ・堆積学スクールOTB2009の締切延期を通知した.
2009/07/03: ・メルマガ275号追加.
    ・地質の日への取り組みページから,メルマガ275号へリンクをはった.
2009/06/30: ・地質の日への取り組みページを増設し,2009年の取り組みを追加した(根室市民フォーラムの共催).
    ・公募情報の終わっているものを削除.
2009/06/19: ・メルマガ273号追加.
    ・メルマガ274号追加.
2009/06/06: ・堆積学スクールOTB2009を更新
    ・「堆積学研究」編集委員会規定,投稿要領,編集規定を改定.
    ・「堆積学研究」バックナンバー販売料金を改定.
    ・メルマガ272号追加.
2009/05/26: ・メルマガ271号追加.
2009/05/20: ・メルマガ270号追加.
    ・集会案内に,堆積学スクールOTB2009を追加.
2009/04/25: ・メルマガ269号追加.
2009/04/19: ・メルマガ268号追加.
    ・「堆積学研究」バックナンバー申込先,問い合わせ先を更新. 
2009/03/29: ・メルマガ265号追加.
    ・メルマガ266号追加.
    ・メルマガ267号追加.
2009/03/18: ・メルマガ263号追加.
    ・メルマガ264号追加.
    ・ 堆積学研究67巻2号の目次をアップ.堆積学研究67巻2号の目次(英語)をアップ.
2009/03/10: ・メルマガ262号追加.
2009/03/05: ・出版物のページからJ-STAGEへのリンクをはった.
2009/03/01: ・メルマガ261号追加.
    ・2009年京都・枚方大会案内更新.
2009/02/25: ・投稿要領を改定.
2009/02/17: ・メルマガ260号追加.
    ・メルマガ259号追加.
2009/02/08: ・メルマガ258号追加.
2009/02/01: ・メルマガ257号追加.
2009/01/28: ・2009年京都・枚方大会案内にポスターを追加.
2009/01/18: ・メルマガ256号追加.
    ・メルマガ255号追加.
    ・公募情報更新.
2009/01/14: ・メルマガ252号追加.
    ・メルマガ253号追加.
    ・メルマガ254号追加.
    ・公募情報更新.
    ・関連学会カレンダー更新.
2009/01/08: ・2009年京都・枚方大会案内更新.
2008/12/26: ・メルマガ251号追加.
2008/12/18: ・メルマガ249号追加.
    ・メルマガ250号追加.
    ・公募情報更新.
2008/12/09: ・メルマガ248号追加.
2008/12/08: ・メルマガ247号追加.
    ・2009年京都・枚方大会案内追加.
    ・公募情報更新.
    ・関連学会カレンダー更新.
2008/12/04: ・転載許可願いの様式を現事務局用に変更.
2008/11/26: ・メルマガ246号追加.
    ・会員のページに,堆積学会論文賞の記述を掲載した.
2008/11/08: ・堆積学研究のリストページ(および英語ページ)に,2008年以降は各年で巻にまとめる旨の説明を加えた.
2008/11/06: ・メルマガ245号追加.
2008/10/26: ・ 堆積学研究67巻1号の目次をアップ.堆積学研究67巻1号の目次(英語)をアップ.
2008/10/19: ・メルマガ244号追加.
2008/09/19: ・メルマガ243号追加.
2008/09/12: ・メルマガ241号およびメルマガ242号追加.
2008/08/21: ・メルマガ240号追加.公募情報更新.
2008/07/26: ・メルマガ239号追加.公募情報更新.
2008/07/22: ・メルマガ238号追加.
2008/07/09: ・メルマガ237号追加.公募情報更新.
2008/07/03: ・メルマガ236号追加.
2008/07/01: ・メルマガ235号追加.
2008/06/24: ・メルマガ234号追加.公募情報更新.
2008/06/18: ・メルマガ233号追加.
2008/06/03: ・メルマガ231号メルマガ232号追加.堆積学スクール2008に受付終了したことを明記した.公募情報更新.
2008/05/30: ・メルマガ230号追加.
2008/05/22: ・会則顕彰規定を改訂.会員のページに,本会の地質の日の取り組みを紹介した.
2008/05/20: ・堆積学スクール2008追加.
2008/05/09: ・メルマガ229号追加.
2008/05/02: ・メルマガ228号追加.
2008/04/16: ・メルマガ226号メルマガ227号追加.
2008/04/08: ・メルマガ225号追加.
2008/04/02: ・メルマガ223号追加,メルマガ224号追加,2008例会のプログラムを公開.
2008/03/26: ・メルマガ222号追加.
2008/03/20: ・メルマガ221号追加.
2008/03/12: ・メルマガ219号メルマガ220号追加.弘前例会での巡検申し込みが締切になったことを案内ページに掲載した.
2008/02/28: ・メルマガ218号追加.堆積学研究66号の目次をアップ.堆積学研究66号の目次(英語)をアップ.
2008/02/21: ・メルマガ216号追加.メルマガ217号追加.関連学会カレンダーに「Blue Earth'08」追加.
2008/02/12: ・新着情報にIYPE日本メンバーへの加入について追加.
2008/02/08: ・メルマガ215号追加.関連学会カレンダー更新.
2008/02/01: ・役員リストを08年度以降に変更.英語ページの役員を更新.「堆積学研究」の投稿先を変更.
2008/01/30: ・メルマガ213号追加.2008年弘前例会案内追加.メルマガ214号追加.
2008/01/22: ・メルマガ212号追加.メルマガ210号,211号の発信元修正.
2008/01/18: ・メルマガ210号メルマガ211号追加

2007/12/29: ・メルマガ209号追加
2007/12/11: ・メルマガ208号追加、基金ページ追加、役員リスト更新
2007/11/30: ・メルマガ207号追加
2007/11/17: ・メルマガ206号役員選挙結果追加
2007/11/12: ・顕彰規定追加
2007/11/09: ・メルマガ205号追加
2007/11/05: ・堆積学スクール2007のお知らせメルマガ204号追加
2007/10/24: ・メルマガ203号追加
2007/10/15: ・メルマガ202号追加
2007/10/12: ・メルマガ201号追加
2007/10/05: ・メルマガ200号追加
2007/10/04: ・役員選挙公報追加
2007/10/01: ・メルマガ199号追加、公募情報更新
2007/09/26: ・メルマガ198号追加
2007/09/14: ・メルマガ197号追加、公募情報更新
2007/09/13: ・リンク更新関連学会カレンダー更新、転載許可願い書式追加
2007/09/03: ・メルマガ196号追加、2008-2010役員選挙のページ追加
2007/08/29: ・メルマガ195号【地質の日】情報追加
2007/08/23: ・メルマガ194号追加、公募情報更新
2007/08/06: ・トップ画像更新
2007/08/01: ・メルマガ193号追加
2007/07/30: ・メルマガ192号追加、堆積学研究65号目次追加
2007/07/23: ・メルマガ191号追加
2007/07/20: ・メルマガ190号追加、関連学会カレンダー更新
2007/07/03: ・メルマガ189号追加、公募情報更新
2007/06/20: ・メルマガ188号追加
2007/06/08: ・メルマガ187号追加
2007/06/06: ・堆積学研究64号目次追加
2007/06/04: ・メルマガ186号追加
2007/06/01: ・会員情報システムを導入しました
2007/05/29: ・会則一部変更
2007/05/25: ・メルマガ185号追加、バックナンバー販売公募情報関連学会カレンダー更新
2007/05/15: ・事務局のメールアドレスを変更しました
2007/05/10: ・メルマガ184号追加
2007/04/24: ・メルマガ183号追加、公募情報更新
2007/04/16: ・公募情報更新
2007/04/06: ・メルマガ182号追加
2007/03/26: ・メルマガ181号追加
2007/03/22: ・メルマガ180号追加
2007/03/20: ・例会案内更新
2007/03/14: ・メルマガ179号追加
2007/03/12: ・メルマガ178号追加、関連学会カレンダー更新
2007/03/05: ・メルマガ177号追加、例会案内更新、関連学会カレンダー更新
2007/03/01: ・メルマガ176号追加
2007/02/28: ・メルマガ175号例会プログラム追加、例会案内更新
2007/02/22: ・メルマガ174号追加
2007/02/21: ・2007年例会案内更新
2007/02/20: ・メルマガ173号追加
2007/02/14: ・メルマガ172号追加
2007/02/09: ・メルマガ169号170号171号追加、2007年例会案内更新、普及講演会ページ追加、公募情報更新
2007/02/05: ・堆積学研究63号目次追加
2007/02/02: ・メルマガ168号追加
2007/02/01: ・メルマガ167号追加、2007年例会案内更新
2007/01/31: ・関連学会カレンダー更新
2007/01/29: ・メルマガ166号追加
2007/01/24: ・バックナンバー販売ページを更新
2007/01/22: ・メルマガ165号追加、関連学会カレンダー更新
2006/01/18: ・入会案内修正(入会フォーム停止)
2006/12/14: ・メルマガ164号2007年例会案内追加
2006/12/11: ・メルマガ163号追加
2006/12/06: ・メルマガ162号追加
2006/11/24: ・メルマガ161号追加、公募情報更新
2006/11/13: ・メルマガ160号追加、公募情報更新
2006/11/01: ・メルマガ159号追加、公募情報更新
2006/10/26: ・メルマガ157号158号追加
2006/10/25: ・メルマガ156号追加、関連学会カレンダー更新
2006/09/25: ・メルマガ155号追加
2006/09/22: ・メルマガ154号追加、関連学会カレンダー更新
2006/09/21: ・メルマガ153号追加
2006/09/07: ・メルマガ152号追加、ISC2006関連ページ更新
2006/08/22: ・メルマガ151号追加、公募情報更新
2006/08/18: ・メルマガ150号追加
2006/08/16: ・メルマガ149号追加
2006/08/14: ・メルマガ148号追加、関連学会カレンダーISC2006公開シンポジウムのページ更新
2006/08/11: ・メルマガ147号追加、ISC2006関連ページ更新
2006/08/02: ・ISC2006公開シンポジウムのページ追加
2006/07/31: ・関連学会カレンダー更新
2006/07/26: ・堆積学研究61号、62号目次追加
2006/07/14: ・メルマガ146号追加
2006/07/07: ・メルマガ145号追加、堆積学スクールOTB2006ページ作成
2006/07/05: ・メルマガ144号追加、公募情報更新
2006/06/08: ・メルマガ143号追加、公募情報更新
2006/06/05: ・公募情報更新
2006/05/22: ・ISC関連情報更新
2006/05/09: ・メルマガ142号追加
2006/04/17: ・メルマガ140号141号追加 出版物販売リスト会則を改訂
2006/04/07: ・ISC2006若手支援についてのページ作成、申請書ダウンロード開始
2006/03/24: ・メルマガ139号追加
2006/03/22: ・メルマガ138号追加
2006/03/13: ・メルマガ137号追加
2006/03/06: ・メルマガ136号追加
2006/03/03: ・メルマガ135号例会プログラム追加 
2006/02/24: ・メルマガ134号追加
2006/02/23: ・ISC関連情報更新
2006/02/21: ・公募情報更新
2006/02/20: ・メルマガ133号追加
2006/02/14: ・メルマガ132号追加
2006/02/13: ・トップ画像入れ替え
2006/02/09: ・関連学会カレンダー更新、トップページにカウンタ設置
2006/02/08: ・メルマガ131号追加
2006/02/03: ・メルマガ130号追加
2006/01/30: ・メルマガ129号追加、ISC2006関連情報ページ開設 リンク更新
2006/01/25: ・公募情報更新
2006/01/23: ・メルマガ128号追加
2006/01/16: ・メルマガ126号127号追加、関連学会カレンダー更新
2006/01/10: ・メルマガ125号追加
2005/12/19: ・メルマガ124号追加
2005/12/15: ・2006年例会案内追加
2005/12/12: ・メルマガ123号追加
2005/11/29: ・メルマガ122号追加
2005/11/14: ・メルマガ121号追加
2005/11/11: ・堆積学会事務局のメール復旧
2005/10/27: ・メルマガ119号120号追加
2005/10/05: ・メルマガ118号追加、リンク更新
2005/09/22: ・メルマガ116号117号追加、トップ画像入れ替え開始(試験運用)
2005/09/13: ・メルマガ115号追加
2005/09/08: ・メルマガ114号追加、公募情報更新
2005/08/29: ・メルマガ113号追加、「堆積学研究」表紙リニューアルについて追加
2005/08/22: ・メルマガ112号追加、公募情報更新
2005/08/15: ・堆積学研究60号目次追加
2005/08/10: ・メルマガ111号追加、会員ページ修正、地球惑星科学連合関係ページ追加
2005/07/29: ・リンク一部更新
2005/07/25: ・リンク一部更新
2005/07/22: ・メルマガ110号追加
2005/07/20: ・トップページの画像を更新
2005/06/29: ・メルマガ109号追加
2005/06/24: ・集会案内に「堆積学スクールオンザビーチ2005」を追加
2005/06/23: ・メルマガ108号追加
2005/06/13: ・メルマガ107号追加
2005/06/10: ・メルマガ106号追加
2005/06/02: ・メルマガ105号追加
2005/05/26: ・出版物販売リストを改訂
2005/05/17: ・メルマガ104号追加
2005/05/10: ・入会フォーム修正,リンク修正
2005/04/20: ・メルマガ103号追加
2005/04/15: ・メルマガ102号追加
2005/04/13: ・2005年春の例会プログラム修正
2005/03/31: ・メルマガ101号追加(03/30発行),2005年春の例会プログラム追加
2005/03/09: ・メルマガ100号追加
2005/02/18: ・メルマガ99号追加
2005/02/11: ・メルマガ98号追加
2005/02/10: ・例会案内追加
2005/02/09: ・メルマガ97号追加
2005/02/04: ・メルマガ96号追加
2005/01/31: ・メルマガ95号追加,リンク更新
2005/01/25: ・メルマガ94号追加,公募案内更新
2005/01/11: ・新事務局開局
2005/01/11: ・メルマガ91,92,93号追加
2004/12/22: ・メルマガ90号追加
2004/12/13: ・メルマガ89号追加
2004/12/07: ・メルマガ88号追加
2004/10/27: ・メルマガ87号追加
2004/10/25: ・選挙公報=メルマガ85号, メルマガ86号追加
2004/10/15: ・メルマガ84号追加
2004/10/07: ・メルマガ82, 83号追加
2004/10/06: ・公募案内メルマガ80,81号追加
2004/10/03: ・公募案内メルマガ79号追加
2004/09/30: ・メルマガ78号追加.
2004/09/29: ・2005-7年度役員選挙公示のお知らせ(メルマガ77号).
   ・公募案内ページの更新.
2004/09/10: ・ISC2006のポスター完成.
      ・ギャラリーページ作成.ここからISC2006のポスター閲覧可能.
2004/09/09: ・メルマガ60-74号を追加.
   ・公募案内リンク出版物のページを更新.ISC2006 web siteへリンク.
   ・バックナンバー販売ページを修正.
2004/04/30: ・メルマガ57号(4/15発行),58号(4/22発行),59号(4/30発行)を追加.
   ・出版物ページの「編集委員会から」および「バックナンバー販売」の
    ページを更新.
   ・公募案内を追加(北大教員案内).
2004/03/30: ・ルーマニアブカレスト大堆積学研究グループのHPをリンクに追加
       ルーマニア堆積学会誌の最新号pdfがあります.ぜひご覧ください.
2004/03/26: ・2004年例会プログラムにシンポジウム要旨を追加しました
2004/03/24: ・メルマガ56号 (3/24発行)追加しました
2004/03/22: ・メルマガ55号 2004年春の例会プログラム(3/22発行)追加しました
2004/03/19: ・メルマガ54号(3/18発行)追加しました
2004/03/15: ・メルマガ52号(3/13発行), 53号(3/15発行)追加しました
      ・リンクに日本地質学会堆積地質部会を付け加えました公募案内追加(北大COE)
2004/03/12: ・リンクに資源地質学会と茨城大学教育学部理科教育講座を付け加えました
      ・更新情報ページを作りました
2004/03/11: ・Web上のフォームから会員登録ができるようになりました
   ・公募案内のページを作りました